Aktualne wydarzenia think project!

Odwiedź nas na naszych wydarzeniach lub skorzystaj z wydarzeń online!

Śniadanie biznesowe z think project!
Śniadanie biznesowe
05.10.2017 w Kraków
Śniadanie biznesowe z think project!
Więcej
Zobacz
wszystkie bezpłatne wydarzenia
opis wydarzeń think project!

Nadrzędnym celem naszych cyklicznych wydarzeń pt. “Śniadanie biznesowe z think project!” jest prezentaja “najlepszych praktyk”. W trakcie naszych spotkań przedstawiamy działanie poszczególnych modułów platformy think project! oraz ich praktyczne zastosownie. Bardzo zależy nam także na poznaniu punktu widzenia naszych gości, dlatego podczas naszych eventów dajemy im możliwość  wyrażenia własnych opinii oraz zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.  Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych spotkaniach, bez względu na to czy podejmują Państwo  decyzję o wdrożeniu narzędzia do współpracy i zarządzania informacjami, czy też używają już Państwo platformy think project! i chcą poznać jej nowe możliwości.

Mają Państwo doświadczenie w konfigurowaniu platformy think project! lub wspierają Państwo innych użytkowników? Nasze warsztaty stanowią doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy o platformie. Proponujemy szereg prezentacji, paneli dyskusyjnych i demonstracji “na żywo”.  Koncentrujemy się przede wszystkim na możliwościach technicznych platformy think project!. Warsztaty dają także możliwość nawiązania kontaktów z administratorami z innych projektów oraz wymiany doświadczeń.

Nasze webinaria dają możliwość zdobycia informacji dotyczących aktualnych tematów takich jak cyfryzacja budownictwa, współpraca przedsiębiorstw, BIM oraz innych, w wygodny sposób, przed ekranem swojego komputera. W zależności od rodzaju webinarium, w którym będę Państwo uczestniczyć mogą Państwo oczekiwać studiów przypadku, nowych koncepcji, „najlepszych praktyk”, instruktarzy oraz prezentacji naszych rozwiązań. 

Nasze seminaria przeznaczone są dla osób, które stoją w obliczu podjęcia decyzji o wdrożeniu rozwiązań do współpracy i zarządzania informacjami, a także wszystkich zaintersowanych potencjalnymi korzyściami wynikającymi z zastosowania tego typu rozwiązań. Seminaria zapewniają wprowadzenie do platformy think project!. Wymierne korzyści wynikające z posiadania wspólnej platformy danych (Common Data Environment) są zilustrowane przykładami, tak by pokazać, w jaki sposób należy wdrożyć platformę w firmie i jak wspólnie z zespołem think project! ją dalej rozwijać.