Wdrożenie platformy think project! w sześciu krokach

Jakie są poszczególne etapy wdrażania platformy think project! i jak należy postępować na każdym z tych etapów? Dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony naszych ekspertów cały proces odbywa się jedynie w sześciu krokach.

Sprawne zarządzanie usterkami z think project!

W każdym dużym projekcie budowlanym pojawiają się usterki. Dzięki modułowi zarządzania usterkami można je zapisać bezpośrednio na miejscu budowy i w prosty sposób nadzorować ich usuwanie.

think project! Version 8

Project information must not only be easily accessible, but also be displayed in a way that one can quickly and conveniently gain an overview. think project! version 8 comes packed with many features enabling exactly that.

QR codes bring think project! Defect Management Module on-site

Appropriately positioned QR codes can inform all relevant contractors about defects needing rectification – right at your construction site.

Basic user manual for working successfully with think project!

A comprehensive user manual detailing the standard functions of think project! is now also available as a downloadable PDF file.

Freely-designable reports now also integrate images

With Crystal Reports Service, images can now be integrated into reports. Individual documents can be enriched with photos saved in think project! – for example in the course of defect management.